Evenemang

Vårmöte 6.4.2011 med föredrag: ”Återerövringen av Tammerfors och andra minnesspektakel – skapandet av det officiella minnet av frihetskriget”

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 6 april 2011 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan…

Programkväll 17.3.2011: VERKLIGHETENS ILLUSION: NATURALISMEN OCH DESS TID

Programkvällen torsdagen den 17 mars 2011 har temat: VERKLIGHETENS ILLUSION: NATURALISMEN OCH DESS TID. Den inleds med ett miniseminarium vid…

Programkväll 28.2.2011: Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår!

Årets första programkväll måndagen den 28 februari 2011 kl. 18 med temat: ”Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår!” Programkvällen inleds med…

Den nordiska tvekampen. Danmarks och Sveriges kamp om herraväldet i Norden, 1560-1720: Svenskt program vid Finska historiedagarna XII, 12.2.2011

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XII i Lahtis 12.2.2011.

Gösta Mickwitz-seminariet 2011: Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet

Program 12.45−13: Anmälan 13.00: Seminariet öppnas av ordförande, docent Peter Stadius 13.10: Professor Elena Hellberg-Hirn (Helsingfors): Leninburg 13.50: Lektor Niels…

Höstmöte med Gunnar Mickwitz-pristagarens föredrag 24.11.2010

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 24 november 2010 kl. 17.00 på Institutionen för filosofi, historia, kultur- och…

Museibesök 17.11.2010: Hugo Backmansson – Konstnär, officer och äventyrare

Onsdagen den 17 november 2010 kl. 18.00 besöker Historiska föreningen utställningen Hugo Backmansson – Konstnär, officer och äventyrarepå Amos Andersons…

Föredragskväll 27.10.2010: Idyll eller verklighet?Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens

Historiska föreningen inbjuder till föredragskväll onsdagen den 27 oktober 2010. Kvällens föredrag hålls av fil.dr Maria Vainio-Kurtakko under rubriken: Idyll…

Föredragskväll 29.9.2010: Affärer, allianser, anseende. Att forska om vardag och värderingar i 1700-talets Helsingfors

Historiska föreningen r.f.inbjuder till föredragskväll onsdagen den 29 september 2010 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Kvällens…

Kulturhistorisk exkursion till Norrmark och Björneborg 15.5.2010

Historiska föreningen arrangerar lördagen den 15 maj 2010 en ”Kulturhistorisk exkursion till Norrmark och Björneborg”. Anmälan senast torsdagen den 6…