Evenemang

Höstmöte 28.10.2008

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, rum 405.Efter…

Höstresa till Tartu 19-21.9.2008

Historiska föreningen arrangerar en höstresa till Tartu med temat Dorpat – från biskopsdöme till universitetsstad den 19-21.9.2008.