Evenemang

Programkväll och julsamkväm 27.11.2008

Historiska föreningen inbjuder till årets sista programkväll och julsamkväm torsdagen den 27 november 2008 kl. 18.00 på Historiska institutionen, Helsingfors…

Höstmöte 28.10.2008

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, rum 405.Efter…

Höstresa till Tartu 19-21.9.2008

Historiska föreningen arrangerar en höstresa till Tartu med temat Dorpat – från biskopsdöme till universitetsstad den 19-21.9.2008.