Evenemang

Höstmöte 25.11.2009 med föredrag av prof.Meinander: ”Finland 1944”

Historiska föreningens höstmöte går av stapeln onsdagen den 25 november 2009 i Vetenskapernas hus. Efter mötet följder föredrag av professor…

Gösta Mickwitz-seminarium 7.11.2009: Glorifiering, martyrskap och motstånd – reflektioner av första världskriget

Lördagen den 7 november 2009, Svenska litteratursällskapets festsal, Riddaregatan 5, Helsingfors. Seminariet behandlar upplevelsen och framställningen av 1900-talets första katastrof…

Det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet 7.11.2009

Historiska föreningen inbjuder lördagen den 7 november 2009 till det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet med rubriken GLORIFIERING, MARTYRSKAP OCH MOTSTÅND –…

Museibesök 22.10.2009: Foto Signe Brander

Historiska föreningen besöker torsdagen den 22 oktober 2009 kl. 17.00 Helsingfors stadsmuseums fotoutställning ”Foto Signe Brander”. Förhandsanmälningar senast onsdagen den 21…

Exkursion till Kotka 30.5.2009

Historiska föreningen arrangerar en vårexkursion till det ”Maritima Kotka” den 30 maj 2009!

Vårmöte 25.3.2009

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 25 mars 2009 kl.17.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, rum 404. Vid mötet behandlas stadgeenliga…

De Finska historiedagarna X i Lahtis 7.2.2009

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna X i Lahtis 7.2.2009 kl. 10-18. Årets tema är Året…

Programkväll och julsamkväm 27.11.2008

Historiska föreningen inbjuder till årets sista programkväll och julsamkväm torsdagen den 27 november 2008 kl. 18.00 på Historiska institutionen, Helsingfors…

Höstmöte 28.10.2008

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, rum 405.Efter…

Höstresa till Tartu 19-21.9.2008

Historiska föreningen arrangerar en höstresa till Tartu med temat Dorpat – från biskopsdöme till universitetsstad den 19-21.9.2008.